ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  21438
   28
   2019-01-11
   2019-07-05
  6
 
 
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠵᠥ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ
   2019-03-31 20:03
  286 
1
ᠪᠤᠯᠵᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ
ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠵᠦ
ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠲᠣᠭᠳᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷᠪᠡᠬᠡᠳᠣᠭᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ
ᠲᠣᠬᠣᠭᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦᠨᠡᠷᠡᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠣ
ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠨ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ
ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠥ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠬᠠᠵᠢᠭᠣ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠣ
ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠠᠣᠨ ᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ
ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠵᠥ
ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠤ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ

1994᠂1᠂19
    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠵᠥ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ
  



  

 
  
  
  
ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
 


ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ
  
 



      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  