ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  2451
   16
   2019-01-11
   2019-02-23
  6
 
 
ᠨᠤᠳᠣᠭ
  ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ
   2019-01-29 19:16
  165 
0
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢ
ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠮᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠳᠣᠭ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠠᠬᠠᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠠᠬᠠᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ


ᠤᠷᠤᠰᠠᠬᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠨᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠮᠤᠢᠢᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ
ᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ
ᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠴᠢᠷ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ
ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠤᠳᠣᠭ
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ
    
  



  

 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  