ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  2449
   16
   2019-01-11
   2019-02-23
  6
 
 
ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ
 
   2019-01-21 10:19
  288 
0
ᠬᠣᠣᠷᠡᠳᠣ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠰᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠬᠣᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡ
ᠬᠤᠯᠴᠢᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠣ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠪᠠᠰᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯ
    
  



 
  
ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ   2019-01-22 17:51 
ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ     
        /2019-01-25 
  

ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  