ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  8312
   28
   2019-01-11
   2019-07-05
  6
 
 
ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ
 
   2019-01-21 10:19
  418 
0
ᠬᠣᠣᠷᠡᠳᠣ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠰᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠬᠣᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡ
ᠬᠤᠯᠴᠢᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠣ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠪᠠᠰᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯ
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



 
  
ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ   2019-01-22 17:51 
ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ     
        /2019-01-25 
  

ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠲᠤ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  