ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ
  ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠣᠳᠣ       
      
  1358
   8
   2019-01-07
   2019-05-07
  3
 
 
ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠯ
 
   2019-01-07 15:07
  285 
0

ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋

ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠪᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠᠶᠢᠨᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ

ᠨᠤᠳᠤᠭᠢᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠰᠭᠥ ᠰᠢᠭ

ᠨᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠡᠵᠡᠨ  ᠢᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠣᠭᠠᠳ

ᠨᠤᠮᠤ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ

          2018.11.2

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



 
   2019-01-09 20:28 
  

  

 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  